BRINGING THE LOVE & COLOR TO BUDAPEST FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 65 000 HUF FEEL SPECIAL. BE SPECIAL. 320DTLA.

BRINGING THE LOVE & COLOR TO BUDAPEST FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 65 000 HUF FEEL SPECIAL. BE SPECIAL. 320DTLA.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK              

  https://320dtla.com/

  Webáruház tulajdonosa:                                                      SB Aréna Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhelye:                                                                           1051 Budapest Oktober 6. Utca 8

  Képviseletében eljár:                                                           Lefkovics Rebeka Laura

  Telefon:                                                                              +36 70 466 0193

  Email cím:                                                                             info@320dtla.com

  Adószáma:                                                                          22713841-2-41

  Cégjegyzékszám:                                                                01-09-940204

  Cégjegyzéket vezeti:                                                           Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bíróság Cégbíróság

 1. ÁSZF, Adatvédelmi Tájékoztató ELFOGADÁSA, HATÁLYA

A webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az, hogy a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát, megrendelést ad le vagy feliratkozik hírlevél küldésre.

A helybengumis.hu webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő téves teljesítésért. Megrendelés esetén, a név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, ezek hiányában a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A webáruház, a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. A helyes jelszóval belépve, a Megrendelő, az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja és törölheti azokat. A már kiállított számlán található adatok utólag viszont már nem változtathatóak.

A helybengumis.hu webáruház fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Tájékoztatót részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató, valamint annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A helybengumis.hu webáruház az árváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 1. REGISZTRÁCIÓ, ADATKEZELÉS

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek szállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként is regisztrálhat, és ha regisztrált akkor a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.

A hírlevél feliratkozás, regisztráció és az ehhez, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok helyessége a Megrendelő által bármikor ellenőrizhető és módosítható a megrendelés jóváhagyása előtt. A leadott megrendelések adatait a Megrendelő, a megrendelés leadása után módosítani nem tudja.

A helybengumis.hu a megadott adatok bizalmas tárolását, archiválását, és kezelését maga vállalja, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A regisztráció során a Webáruház a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: a Megrendelő neve, jelszava ha regisztrált (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neme, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Webáruház a következő adatokat bocsátja a szállító rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből, ha van), a teljes szállítási cím, utánvét esetén a fizetendő összeg, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. Az SB Aréna Kft. kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez, ezzel kapcsolatos eljáráshoz feltétlenül szükséges adatokat kéri el.

Megadott személyes adatait a Megrendelő a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése: Egyedi azonosító (email cím).

Az adatkezelésre a helybengumis.hu webáruház Megrendelőinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

A regisztráció törlését a Megrendelő a Profil menüpont alatt megteheti, vagy az info@320dtla.com elektronikus levélcímen kérheti. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szükséges időtartamig megőrzi.

A helybengumis.hu tulajdonosa és üzemeltetője, az SB Aréna Kft.

Az SB Aréna Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak  valamennyi hatályos jogszabállyal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseivel.

Az SB Aréna Kft. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Az SB Aréna Kft elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az SB Aréna Kft. kijelenti, hogy regisztrált és nem regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált és nem regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

A helybengumis.hu nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a webáruházzal kapcsolatos információkról.

A helybengumis.hu hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani, arról leiratkozni.

 1. HÍRLEVÉL

A regisztráció vagy vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az SB Aréna Kft. csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az SB Aréna Kft. mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél alján található leiratkozási lehetőségre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben, vagy postai úton. Leiratkozás esetén az SB Aréna Kft. további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SB Aréna Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Az SB Aréna Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az SB Aréna Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

SB Aréna Kft. 1051 Budapest Oktober 6. Utca 8

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben az SB Aréna Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az SB Aréna Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az SB Aréna Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az SB Aréna Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

–           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

–           Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, az SB Aréna Kft. jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az SB Aréna Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Shopping cart

close
close
Start typing to see products you are looking for.
Scroll To Top